2016/00245 - Göteborg Tillsammans

Projektnummer:
2016/00245
Projektägare:
Arbetsförmedlingen, Arbetsförmedlingen Nordöstra Göteborg
Namn:
Göteborg Tillsammans
Region:
Västsverige
Planerat antal deltagare:
360
Projektperiod:
2016-09-01 - 2019-08-31
Total projektbudget:
27 341 387
Beviljat ESF-stöd:
12 891 795
Kontaktperson:
Mari Carmen Alcántara Velázquez
E-post:
maricarmen.alcantara-velazquez@arbetsformedlingen.se
Stödmottagare postnr:
42422
Stödmottagarens address:
Programområde:
2
Specifikt mål:
2.3
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
109

Huvudsyftet med projektet Göteborg Tillsammansär att få till en effektiv samverkan mellan stat, kommun, individ och organisationer för att bryta utanförskap och ge fler i målgruppen – nyanlända kvinnor och män som tillhör och/eller lämnat etableringsuppdraget och som står utanför arbetsmarknaden - möjlighet till anställning och egen försörjning. En sådan samverkan underlättar också den holistiska metodik med individen i centrum som är bärande i projektet. Centralt i projektet är att se förebilder som drivkrafter för att nå ökad måluppfyllelse. Förebilder kommer att finnas, dels i form av sociala coacher/mentorer för deltagare, dels i form av engagerade medarbetare med bred mångfald, men metodiken uppmuntrar också deltagare att bli förebilder för varandra, genom delaktighet och inflytande över sin egen situation. Slutligen vill projektet i sig bli en förebild för social och ekonomisk hållbar utveckling av Göteborgs stad.