information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

2016/00240 - InVäst

Projektnummer:
2016/00240
Projektägare:
Göteborgsregionens kommunalförbund (GR), GR Utbildning
Namn:
InVäst
Region:
Västsverige
Planerat antal deltagare:
1200
Projektperiod:
2016-09-01 - 2019-08-31
Total projektbudget:
18 040 496
Beviljat ESF-stöd:
13 516 136
Kontaktperson:
Sofia Reimer
E-post:
sofia.reimer@goteborgsregionen.se
Stödmottagare postnr:
41664
Stödmottagarens address:
Programområde:
1
Specifikt mål:
1.1
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
117

Projektet InVäst, integration Västsverige syftar till att stärka mottagarorganisationers kompetens i mottagandet av nyanlända, så att medarbetare genom ökade kunskaper, en starkare arbetsorganisation och ett kollegialt lärande kan bidra till att förbättra förutsättningarna för nyanlända att bli framgångsrika och aktiva deltagare i samhällslivet. Projektet fokuserar på tre huvudområden: språket som nyckel till ett aktivt deltagande i samhället, kunskapsbedömning för relevant vidareutbildning, och nya möten - bemötande och förhållningssätt.

Språket som nyckel handlar om att genom kompetensutveckling och processledning stärka kvaliteten inom Västsveriges sfi-verksamheter, samt bygga en digital plattform som möjliggör kompetensstärkning för medarbetare inom sfi oberoende av tid och rum och efter projektets slut, samt som kan spridas nationellt. Kunskapsbedömning handlar om att ta fram ett stödmaterial för bedömning av formellt och informellt förvärvade kunskaper inför placering i gymnasieskola. Nya möten handlar om att erbjuda mötesplatser/konferenser där medarbetare inom alla mottagarorganisationer som möter nyanlända kan mötas samt få kompetensutveckling inom interkulturell kompetens.

Projektet kommer att genomföras under 3 år med start i september 2016. I syfte att skapa ett sammanhållet projekt som kan få genomslag för mottagarorganisationer över hela Västsverige (55 kommuner, Västra Götalandsregionen och Halland) är utvecklat på ett sådant sätt att GR, Göteborgsregionens kommunalförbund, är projektägare och att två delregioner inom Västra Götalandsregionen, Skaraborg och Boråsregionen deltar som partners. Fyrbodal följer projektet och ges möjlighet att ta del av insatser. Halland representeras i projektet genom projektpartner Halmstad som tar ett samlat ansvar för Halland.