information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

2016/00211 - Smart Industri i ÖMS

Namn:
Smart Industri i ÖMS
Region:
Östra Mellansverige
Projektägare:
Region Östergötland, Region Östergötland
Projektnummer:
2016/00211
Planerat antal deltagare:
0
Projektperiod:
2016-09-01 - 2018-02-28
Total projektbudget:
11 022 982
Total Kostnader:
0
Beviljat ESF-stöd:
11 022 982
Kontaktperson:
Elin Leidstedt
E-post:
elin.leidstedt@regionostergotland.se
Specifikt mål:
1.2

Matchningen är en nyckelfaktor för en stark arbetsmarknad och konkurrenskraftiga företag. De fem regionalt utvecklingsansvariga (RUA), tillika kompetensplattformarna, i Östra Mellansverige, har efter att industrin påtalat intresse, prioriterat att mobilisera för ett gemensamt projekt med inriktning på den strategiskt långsiktiga kompetensförsörjningen i industrirelaterade branscher. Syftet är att skapa en modell för kompetensbehovsinventering och strategisk långsiktig kompetensförsörjning där fem delprojekt levererar resultat som tillsammans effektivt kan bidra till en bättre matchning mellan företagens arbetskraftsbehov och utbildningsväsendets utbud, breddad rekryteringsbas och ökad attraktivitet samt en förstärkt samverkan.

Ett stort antal aktörer kommer att medverka i projektet. Projektet kommer att arbeta utifrån etablerade samverkansplattformar, inte minst Teknikcollege. Projektägare är Region Östergötland och delprojektägare är Industrikompetens (Östergötland), Mälardalen Industrial Technology Center (Sörmland), Teknikcollege Örebro Län/Örebro kommun (Örebro), Jobba i Västerås (Västmanland) samt Uppsala Bio (Uppsala). I varje län kopplas sedan olika företag, utbildningsanordnare och andra aktörer till projektet. Projektet kommer att involvera utbildningsväsendets alla nivåer - grundskola, gymnasieskola, vuxenutbildning, yrkeshögskola samt högskola/universitet.

Den gemensamma slutprodukten av projektet blir en modell för kompetensbehovsinventering och strategisk kompetensförsörjning där delprojekten bidrar med olika resultat som tillsammans effektivt kan bidra till en bättre matchning mellan företagens arbetskraftsbehov och utbildningsväsendets utbud. Den kommer att täcka in hur man som företag och bransch ska inventera och kommunicera kompetens och kompetensbehov till utbildningsväsendet och hur man bör arbeta strategiskt med kompetensförsörjning. Modellen ska vara enkel att förstå och använda för det enskilda företaget, men även ge möjlighet att aggregera företagens kompetensbehov upp på branschnivå.