information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

2016/00209 - Jämfald i skogen

Projektnummer:
2016/00209
Projektägare:
Skogsstyrelsen, Region Mitt
Namn:
Jämfald i skogen
Region:
Östra Mellansverige
Planerat antal deltagare:
80
Projektperiod:
2016-09-01 - 2018-06-30
Total projektbudget:
3 303 156
Beviljat ESF-stöd:
2 476 961
Kontaktperson:
Monica Pettersson
E-post:
monica.pettersson@skogsstyrelsen.se
Stödmottagare postnr:
55183
Stödmottagarens address:
Programområde:
1
Specifikt mål:
1.1
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
117

I projektet Jämfald i skogen kommer Skogsstyrelsen granska och reflektera över den stereotypa bilden av yrkesverksamma inom skoglig sektor. I och med att målet är attitydförändring och nya arbetssätt, bidrar projektet till att fler arbetsplatser i framtiden tar ansvar för att personer som ingår i målgruppen för PO2 inkluderas på arbetsmarknaden. Men också till att ändra attityder och främja ett likabehandlingsperspektiv för hela skogssektorn. Projektet utgår från att kompetensutveckling som erbjuder kritisk reflektion kan förändra attityder och arbetssätt, vilket i längden bidrar till en sektor som öppnar upp för nya grupper och individer.