information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

2016/00176 - INitiativet Lund

Projektnummer:
2016/00176
Projektägare:
Coompanion Skåne, Coompanion Skåne
Namn:
INitiativet Lund
Region:
Sydsverige
Planerat antal deltagare:
75
Projektperiod:
2016-10-01 - 2019-09-30
Total projektbudget:
13 886 752
Beviljat ESF-stöd:
6 373 288
Kontaktperson:
Junaidah Minnhagen
E-post:
eva.hartman@coompanion.se
Stödmottagare postnr:
21140
Stödmottagarens address:
Programområde:
2
Specifikt mål:
2.3
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
109

Projektet "INitiativet Lund - Egenmakt och Återbruk genom Arbetsintegrerande Socialt Företagande" riktar sig till personer med utrikes bakgrund som står långt från arbetsmarknaden och som bor i stadsdelar i Lund med ett utbrett utanförskap. Syftet är att genom ett arbetsintegrerande socialt företag öka sysselsättningen för grupper med sammansatt problematik i form av bristande språkkunskaper, begränsad utbildning och arbetslivserfarenhet eller med ett förflutet av psykisk ohälsa.

Satsningen, som pågår under perioden 1 september 2016 - 31 augusti 2019, genomförs med grund i den kunskap som finns kring vilka faktorer som är avgörande för att bidra till hållbara sociala företag och arbetstillfällen, med underlag från metoder och erfarenheter från framgångsrika arbetsintegrerande sociala företag i regionen samt med nära koppling till ett parallellöpande Regionalfondsprojekt som syftar till att stärka stödstrukturerna för det sociala företagandet i Skåne.