2016/00176 - INitiativet Lund

Name:
INitiativet Lund
Region:
Sydsverige
Projektägare:
Coompanion Skåne, Coompanion Skåne
Projektnummer:
2016/00176
Planerat antal deltagare:
75
Projektperiod:
2016-10-01 - 2019-09-30
Total projektbudget:
13 886 752
Beviljat ESF-stöd:
6 573 288
Kontaktperson:
Junaidah Minnhagen
E-post:
eva.hartman@coompanion.se
Specifikt mål:
2.3

Projektet "INitiativet Lund - Egenmakt och Återbruk genom Arbetsintegrerande Socialt Företagande" riktar sig till personer med utrikes bakgrund som står långt från arbetsmarknaden och som bor i stadsdelar i Lund med ett utbrett utanförskap. Syftet är att genom ett arbetsintegrerande socialt företag öka sysselsättningen för grupper med sammansatt problematik i form av bristande språkkunskaper, begränsad utbildning och arbetslivserfarenhet eller med ett förflutet av psykisk ohälsa.

Satsningen, som pågår under perioden 1 september 2016 - 31 augusti 2019, genomförs med grund i den kunskap som finns kring vilka faktorer som är avgörande för att bidra till hållbara sociala företag och arbetstillfällen, med underlag från metoder och erfarenheter från framgångsrika arbetsintegrerande sociala företag i regionen samt med nära koppling till ett parallellöpande Regionalfondsprojekt som syftar till att stärka stödstrukturerna för det sociala företagandet i Skåne.