information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

2016/00167 - Kompetens processledning

Namn:
Kompetens processledning
Region:
Småland & Öarna
Projektägare:
Arbetsförmedlingen, Arbetsförmedlingen Växjö
Projektnummer:
2016/00167
Planerat antal deltagare:
25
Projektperiod:
2016-09-01 - 2018-08-31
Total projektbudget:
2 184 248
Beviljat ESF-stöd:
1 026 546
Kontaktperson:
Mi Schultz
E-post:
mi.schultz@arbetsformedlingen.se
Specifikt mål:
1.1

Våra organisationer ställs i samband med det höga mottagandet av asylsökande och nyanlända inför utmaningar i integrationen. Integrationen innebär möjligheter, med fler i arbetsför ålder, kompetensförsörjning m.m., förutsatt att integrationen och mottagandet lyckas väl. Integrationen är idag mycket komplex, tar tid och inkluderar en mängd olika aktörer med olika uppdrag och ansvar. Det står klart att det krävs god samverkan och samordning mellan samtliga aktörer för en väl fungerande integration för individerna som kommer till Sverige. Det krävs även kompetens för ledning och styrning för att kunna ta gemensamma grepp om utmaningar i de processer som integrationen innebär. Projektet Kompetens processledning syftar till att skapa kunskaper och verktyg för att ta sig an de utmaningar som våra organisationer ställs inför, men också till att tydliggöra våra samverkansstrukturer för att kunna lyckas med integrationen.