information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

2016/00166 - Arbetsintegration kvinnor

Projektnummer:
2016/00166
Projektägare:
Vimmerby kommun, Arbetsmarknadsenheten
Namn:
Arbetsintegration kvinnor
Region:
Småland & Öarna
Planerat antal deltagare:
45
Projektperiod:
2016-09-05 - 2019-08-30
Total projektbudget:
18 697 173
Beviljat ESF-stöd:
8 783 861
Kontaktperson:
Tobias Ragnarsson
E-post:
tobias.ragnarsson@vimmerby.se
Stödmottagare postnr:
59881
Stödmottagarens address:
Programområde:
2
Specifikt mål:
2.1
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
102

Denna projektansökan bygger på en tidigare ESF-finansierad förstudie: Arbetsintegration Vimmerby – En förstudie om utrikesfödda kvinnors väg till arbete och självförsörjning. Förstudien kom fram med ett antal förslag till metoder och koncept som borde utvecklas för att underlätta de utrikesfödda kvinnornas etablering på arbetsmarknaden. Efter förstudien tog Vimmerby kommun fasta på vissa konkreta förslag i förstudien och genomförde dessa i praktiken. Det som framför allt genomfördes var utvecklandet av ett antal mötesplatser formade i samverkan mellan kommun ideell sektor och näringslivet utifrån de behov som fanns hos både målgruppen och hos de kommunala och fristående samverkansaktörerna . Samverkan är ett ledord. Konceptet har ökat förutsättningarna för integration och inkludering för målgruppen utrikesfödda. Konceptet och samverkansformen är under utveckling och ett nätverk kallat Vimmerby Mötesplatser, är idag en etablerad företeelse i Vimmerby. Detta pågående arbete har gett upphov till, och skapat en arena för, att utveckla fler metoder som beskrivits i förstudien och även andra arbetssätt, för att skapa fler möjligheter för målgruppen utrikesfödda kvinnor.
I och med denna projektansökan vill vi utveckla detta nätverk för att utrikesfödda kvinnor ska få arbete, arbetsträning, språkträning, praktik och framförallt möjligheten att bli självförsörjande.
Matchningsfunktionen, att matcha individ mot arbete, är en del av Vimmerby kommuns arbetsmarknadsenhets verktyg som kan utvecklas vidare för gruppen utrikesfödda. Den bygger kort sagt på att så fort som möjligt få deltagare att komma i kontakt med, och placeras på en arbetsplats i form av arbetsträning och praktik. Alla resurser och stödinsatser kopplas till denna praktik där stöttning och handledning enligt metoden supported employment kommer att användas. Syftet är att i stället för extern programverksamhet ska deltagaren istället erbjudas en passande praktikplats och utifrån den och deltagarens behov, utformas stöd och insatser riktad till arbetsplatsen. Det betyder i praktiken att fler aktörer kopplas till deltagaren och blir dennes stöd. Exempelvis som studie- och yrkesvalslärare, lärare i svenska/SFI, insatser av karaktären stärka och stödja av mer kurativ art, vid behov.
Ytterligare metoder vi vill pröva och utveckla är bland annat en form av certifierad praktik. En valideringsmetod för att komma bort från fokus på individers ursprung och uppfattningen om bristande svenska och istället fokusera på hur individen klarar av och hanterar konkreta arbetsuppgifter och delmoment. Parpraktik, för att öka känslan av trygghet, föreläsningar, studiebesök och workshops med olika teman, kunskap om starta eget, socialt företagande är andra inriktningar som kommer att ingå. Vi kommer även på olika sätt att arbeta med attitydpåverkan mot arbetsmarknad och näringsliv.
De förväntade effekterna av projektet är att kvinnorna/deltagarna ur målgruppen blir självförsörjande och får ökad kompetens och kontakt med arbetsmarknaden. Det kommer medföra en förändring i hur omgivningen betraktar dem, från utrikesfödda i utanförskap med oklar arbetsförmåga och kompetens till en mer välkänd och accepterad resursgrupp i samhället. De utvecklade metoderna inom projektet kommer att vara beprövade och kan implementeras i ordinarie verksamhet och spridas regionalt och nationellt om de visar sig vara effektiva, något som vi syftet är att pröva i projektet.
Andra effekter är att den breda samverkan som vi har byggt upp med olika aktörer får fortsätta att utvecklas för att skapa långsiktiga förutsättningar för en mer förstående och bredare arbetsmarknad.