information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

2016/00163 - Kompetens för framtiden

Projektnummer:
2016/00163
Projektägare:
Växjö kommun, Växjö kommun, arbete och välfärd
Namn:
Kompetens för framtiden
Region:
Småland & Öarna
Planerat antal deltagare:
700
Projektperiod:
2016-09-01 - 2019-08-30
Total projektbudget:
7 588 198
Beviljat ESF-stöd:
3 557 447
Kontaktperson:
Tina Storbjörk
E-post:
tina.storbjork@vaxjo.se
Stödmottagare postnr:
35112
Stödmottagarens address:
Programområde:
1
Specifikt mål:
1.1
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
117
Utvärderingsrapporter:

Kommunerna upplever en särskild utmaning med det ökade mottagandet av asylsökande och nyanlända barn och ungdomar inom skola och boende. Detta är två viktiga områden för att barn och ungdomar ska inkluderas i det svenska samhället. Utmaningen är att i skola och boende se till att anställda känner sig trygga i sin yrkesroll för att bemöta asylsökande och nyanlända barn och ungdomar på ett professionellt sätt som främjar integrationen. Det kan ur den anställdes perspektiv handla om att utveckla den pedagogiska förmågan eller öka kunskap och förståelse om olika kulturell bakgrund, säkerhet, jämställdhet m.m. Genom att kompetensutveckla anställda inom skola och boende (skol- och fritidspersonal, personal på HVB- och stödboende samt gode män) förväntas projektet resultera i att anställda känner sig trygga i sin yrkesroll samt att anställda har rätt kompetens för att bemöta barn och ungdomar på ett sätt som gör att integrationen främjas.