information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

2016/00161 - Griffin PlugIn

Projektnummer:
2016/00161
Projektägare:
Kommunförbundet Skåne, Kommunförbundet Skåne
Namn:
Griffin PlugIn
Region:
Sydsverige
Planerat antal deltagare:
360
Projektperiod:
2016-08-01 - 2018-06-30
Total projektbudget:
11 649 437
Beviljat ESF-stöd:
7 757 013
Kontaktperson:
Linda Almgren
E-post:
linda.almgren@kfsk.se
Stödmottagare postnr:
22100
Stödmottagarens address:
Programområde:
3
Specifikt mål:
3
Unionens medfinansieringsgrad:
67%
Interventionstyp:
103

Griffin PlugIn är ett projekt med fokus på att motivera och inspirera unga att återuppta sina studier efter att man hoppat av sin gymnasieutbildning.

Griffin PlugIn tar vid där Plug In 2.0 slutar, men i grunden är det samma projekt. Bakgrunden är att de sex skånska PlugIn-kommunerna och Kommunförbundet Skåne vill säkerställa att arbetet som bedrivs i kommunerna inom ramen för PlugIn 2.0, blir långsiktigt hållbart samt sprids till och påverkar övriga kommuner i Skåne.

Målen är att uppnå optimal implementering vad gäller metoder, processer och strukturer. Vidare att förstärka spridningen av erfarenheter och kunskaper till övriga kommuner i Skåne, stimulerande dessa till förändringsarbete i linje med PlugIn 2.0. Griffin PlugIn innebär i korthet en regional förstärkning och förlängning av PlugIn 2.0 i Skåne. Inom projektet kommer särskilt fokus att riktas mot navigatorcentrum och de horisontella principerna såsom jämställdhetsintegrering.

De medverkande kommunerna är:

• Bromölla
• Klippan
• Landskrona
• Lund
• Trelleborg
• Klippan

Liksom PlugIn 2.0 kommer Griffin PlugIn att ta utgångspunkt i de fyra framgångsfaktorerna:

• Bemötande
• Flexibilitet
• Samverkan
• Koll och uppföljning

Griffin PlugIn kommer att bedrivas i nära samarbete med projektägaren för PlugIn 2.0 Sverige Kommuner och Landsting (SKL).