information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

2016/00160 - Stärkt kompetens i handeln

Namn:
Stärkt kompetens i handeln
Region:
Sydsverige
Projektägare:
Karlskrona kommun, Näringslivsavdelningen
Projektnummer:
2016/00160
Planerat antal deltagare:
226
Projektperiod:
2016-10-01 - 2019-05-31
Total projektbudget:
8 451 600
Beviljat ESF-stöd:
6 296 038
Kontaktperson:
Susanne Lind
E-post:
susanne.lind@karlskrona.se
Specifikt mål:
1.1

Handeln är en av näringslivets största arbetsgivare och utgör den enskilt viktigaste arbetsgivaren för unga kvinnor och unga män samt för personer med utländsk bakgrund. Svensk Handels rapport "Handeln – möjligheternas bransch" visar på att handeln genomgår en kraftfull tillväxt och strukturomvandling. Handeln påverkas av nya konsumentvanor, digitalisering och internationalisering. Köpcentrum har etablerats i stor omfattning. Näthandeln har vuxit starkt. Konsumenterna är aktiva, de är uppkopplade, informerade - experter. Konkurrensen har hårdnat p g a de trender som finns i branschen. Allt fler köpcentra öppnas och unika företag väljer att bli del av en kedja. De företag som finns i mindre orter har allt svårare att klara konkurrensen och att genomföra de förändringar som de nya kraven ställer på företagen. Varje dag går tre handelsföretag i Sverige i konkurs.

Handeln har haft en mycket stark produktivitetsutveckling sedan 1993 och analyser pekar på att denna produktivitetsökning kommer att hålla i sig trots den strukturomvandling som sker i branschen. Fortsatt produktivitetsökning kräver att företagen kan klarar sitt rekryteringsbehov. 25% av handelsföretagen ser rekryteringsproblem som ett tillväxthinder. Effekten blir att företag inte får tag i den kompetens och arbetskraft som de har behov av för att utvecklas. Internutbildning räcker inte.

Projektets målgrupp är små företag inom detaljhandelsbranschen i Blekinges fem kommuner som i huvudsak säljer fysiska produkter till slutkonsument samt deras anställda kvinnor och män. Projektet kommer att kartlägga 93 företags kompetensförstärkningsbehov och analyser 336 individuella kompetensutvecklingsbehov. Företagen kommer att ta fram kompetensförsörjningsstrategier samt varje anställd kvinna och man som deltar i projektet kommer att ta fram sin individuella kompetensförstärkningsplan. De 336 personerna kommer att delta i inspirationsseminarier och utbildningar i enlighet med de individuella planerna med syfte att få en stärkt ställning på arbetsmarknaden. Företagens ledning och de anställda kvinnorna och männen kommer att få höjd kompetens angående jämställdhet, mångfald och icke-diskriminering.

Projektet kommer att följas upp av projektet samt en extern utvärderare kommer att utvärdera projektet.