information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

2016/00158 - BOSS

Namn:
BOSS
Region:
Sydsverige
Projektägare:
Kommunförbundet Skåne, Avdelningen Hälsa och social välfärd
Projektnummer:
2016/00158
Planerat antal deltagare:
512
Projektperiod:
2016-10-01 - 2018-09-30
Total projektbudget:
9 612 018
Beviljat ESF-stöd:
7 176 284
Kontaktperson:
Dhara Söderström
E-post:
dhara.soderstrom@kfsk.se
Specifikt mål:
1.1

Det övergripande syftet med projektet är att stärka integrationen i Skåne av nyanlända barn och unga, främst barn och unga som kommit utan sina vårdnadshavare, så kallade ensamkommande barn. Detta ska ske genom att kommunerna i Skåne erbjuds stöd och insatser för att stärka såväl strategisk som operativ samverkan internt samt för att öka samverkan med andra kommuner och regionala aktörer. Därutöver kommer anställda som beslutar om insatser rörande målgruppen alternativt möter målgruppen i sitt arbete erbjudas kompetensutveckling kring integrationsfrågor allmänhet och om målgruppens rättigheter och behov i synnerhet. Det förväntade resultatet av projektet är att en ökad kunskap och förståelse på både individ- och organisationsnivå och en stärkt samverkan över förvaltningsgränserna kommer att leda till en effektivare integration på lika villkor.