2016/00141 - BLUTSAM

Projektnummer:
2016/00141
Projektägare:
Länsbygderådet Blekinge, Länsbygderådet Blekinge
Namn:
BLUTSAM
Region:
Sydsverige
Planerat antal deltagare:
243
Projektperiod:
2016-10-01 - 2019-09-30
Total projektbudget:
5 938 309
Beviljat ESF-stöd:
4 453 803
Kontaktperson:
Anders Andersson
E-post:
anders@blutsam.se
Stödmottagare postnr:
37372
Stödmottagarens address:
Programområde:
1
Specifikt mål:
1.1
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
117

Projektet vänder sig till små företag med verksamhet på Blekinges landsbygd. De deltagande personerna ska höja sin yrkeskompetens och självkänsla med hjälp av anpassad kompetensutveckling. Aktiviteterna utgår från behovsanalys av företagets strategiskt viktig kompetens i förhållande till individernas nuvarande. Projektet ska även öka deltagarnas kompetens inom jämställdhet-, mångfalds- och icke-diskrimineringsfrågor samt främja nätverksbyggande.