information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

2016/00137 - Projekt Rekrytera

Namn:
Projekt Rekrytera
Region:
Sydsverige
Projektägare:
Helsingborgs stad, arbetsmarknadsförvaltningen, Helsingborgs stad, arbetsmarknadsförvaltningen
Projektnummer:
2016/00137
Planerat antal deltagare:
450
Projektperiod:
2016-09-01 - 2022-01-31
Total projektbudget:
31 371 829
Total Kostnader:
0
Beviljat ESF-stöd:
14 744 832
Kontaktperson:
Ann Abrahamsson
E-post:
ann.abrahamsson@helsingborg.se
Specifikt mål:
2.3

Genom områdesbaserat arbete i de segregerade stadsdelarna Fredriksdal, Dalhem och Drottninghög (Nordöstra staden) är Projekt Rekryteras mål att fler invånare i området ska nå arbete eller studier. Projektet kommer att arbeta relationsskapade och med attitydpåverkan. Deltagarna i projektet ska känna en stolthet för området och ta ett aktivt beslut om att delta i projektet. Samtidigt arbetar vi med attitydpåverkan mot arbetsgivare för att minska avståndet mellan målgrupp och arbetsgivare och därmed åstadkomma för individen, arbetsgivaren och samhället effektiva matchningar. Fokus i projektet är individen och att kompetenser från olika myndigheter och fastighetsbolag samlas runt individen. En viktig del av projektet är att projektpersonalen utvecklar projektmetoden i nära samverkan med invånarna i Nordöstra staden samt med arbetsgivare. Projekt Rekrytera genomförs med individen, inte för.