2016/00137 - Projekt Rekrytera

Name:
Projekt Rekrytera
Region:
Sydsverige
Projektägare:
Helsingborgs stad, arbetsmarknadsförvaltningen, Helsingborgs stad, arbetsmarknadsförvaltningen
Projektnummer:
2016/00137
Planerat antal deltagare:
450
Projektperiod:
2016-09-01 - 2022-01-31
Total projektbudget:
33 283 858
Beviljat ESF-stöd:
15 644 786
Kontaktperson:
Ann Abrahamsson
E-post:
ann.abrahamsson@helsingborg.se
Specifikt mål:
2.3

Genom områdesbaserat arbete i de segregerade stadsdelarna Fredriksdal, Dalhem och Drottninghög (Nordöstra staden) är Projekt Rekryteras mål att fler invånare i området ska nå arbete eller studier. Projektet kommer att arbeta relationsskapade och med attitydpåverkan. Deltagarna i projektet ska känna en stolthet för området och ta ett aktivt beslut om att delta i projektet. Samtidigt arbetar vi med attitydpåverkan mot arbetsgivare för att minska avståndet mellan målgrupp och arbetsgivare och därmed åstadkomma för individen, arbetsgivaren och samhället effektiva matchningar. Fokus i projektet är individen och att kompetenser från olika myndigheter och fastighetsbolag samlas runt individen. En viktig del av projektet är att projektpersonalen utvecklar projektmetoden i nära samverkan med invånarna i Nordöstra staden samt med arbetsgivare. Projekt Rekrytera genomförs med individen, inte för.