information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

2016/00131 - Ung SLUSS

Projektnummer:
2016/00131
Projektägare:
Ystads Kommun, SÖSK
Namn:
Ung SLUSS
Region:
Sydsverige
Planerat antal deltagare:
340
Projektperiod:
2016-08-15 - 2017-12-31
Total projektbudget:
11 165 038
Beviljat ESF-stöd:
7 446 801
Kontaktperson:
Frida Lindén
E-post:
frida.linden@sjobo.se
Stödmottagare postnr:
27180
Stödmottagarens address:
Programområde:
3
Specifikt mål:
3
Unionens medfinansieringsgrad:
67%
Interventionstyp:
103

Projektnamnet "SLUSS" är en förkortning för "SamverkansLounge för unga i sydöstra Skåne".

Samverkanspartners i projektet är Sydöstra Skånes Sammarbetskommitté (SÖSK) som är projektägare, Arbetsförmedlingen och de fyra SÖSK-kommunerna Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla och Ystad.

Syftet med projektet är att genom samverkan, utifrån lokala behov, långsiktigt och varaktigt minska ungas arbetslöshet.
Idén att arbeta med fyra lokala Navigatorcentrum i samverkan, uppbyggda enligt Unga in-metodiken, har vuxit fram och planeras nu att bli en långsiktig satsning i SÖSK. Det kommer bli fyra mötesplatser, med en dörr in, där olika aktörer samverkar med unga människor i centrum.

Målgruppen är unga mellan 16-24 som varken arbetar eller studerar och som står långt ifrån arbetsmarknaden. Många i målgruppen lider av psykisk ohälsa och andra funktionsnedsättningar, en del har diagnos, flera har det inte. För många av dessa har befintliga insatser inte räckt till och detta har förödande effekter för både individen och samhället. Med projektet vill vi förstärka och höja kvaliteten i arbetet med att öka sysselsättning och deltagande i utbildning bland unga kvinnor och män i målgruppen. Vi kommer att ta hjälp av en välbeprövad och framgångsrik metod, Unga in-metoden, som erbjuder effektiva redskap för att möta de utmaningar som tecknats ovan och som skapar direkta effekter hos de unga. Flera Navigatorcentrum arbetar idag med samma metoder och förhållningssätt som varit framgångsfaktorer i Unga In, det vill säga individen i centrum, individanpassade lösningar, flexibilitet, respektfullt bemötande och intresse för hela livssituationen och möten i lounge-miljöer istället för på myndighetskontor. Metodiken består i att hjälpa individen att ta små steg för sin egen utvecklings skull och att bilda en tydlig bro mellan en problemfylld vardag och kravställande myndigheter.

Unga kvinnor och män kommer att anställas som så kallade ungdomsspanare av kommunerna via Arbetsförmedlingen och dessa kommer att ha en central roll i projektet genom att arbeta med både uppsökande verksamhet och informationsarbete för att nå målgruppen samt som stödpersoner för projektets deltagare under projektets gång både på Navigatorcentrumet och vid besök hos myndigheter, arbetsgivare mm.

Bemötandet är av ytterst vikt för att kunna nå och identifiera det stöd som varje deltagare behöver, det handlar om att bygga upp en god relation till unga kvinnor och män som ofta saknar förtroende för myndigheter och gärna undviker kontakt med dem. Ett holistiskt förhållningssätt och genuint intresse för deltagarens hela livssituation är utgångspunkten vid den kartläggning som görs i början av deltagarens resa genom projektet för att kunna få en helhelts bild över vad som hindrar deltagaren att komma vidare i nästa steg. Likväl är individuellt anpassade aktiviteter och flexibilitet viktigt för att lyckas.

Exempel på förberedande aktiviteter är:
• Jobbsökarstrategier – matchning
• Rekryteringsträffar
• Arbetsplatsbesök
• Jobbskuggning
• Coachning i grupp och individuellt
• Studiebesök
• Praktik

Huvudfokus för alla unga som saknar grundskole- eller gymnasiekompetens är att vägleda dem mot att slutföra skolan och hitta långsikta mål. Friskvård och hälsa både i teori och praktik kommer att få en central roll i gruppcoachningen. Förbättrad självkänsla och självkännedom, nya mer hälsosamma rutiner och livsval eller möte med arbetslivet genom arbetsplats- och studiebesök, jobbskuggning och praktik kan vara det som blir avgörande för att komma vidare.

De förväntade resultaten är bland annat att
- minst 55% av deltagarna ska har gått vidare till studier eller arbete efter deltagandet i projektet
- deltagarna ska få egna erfarenheter från arbetsmarknaden och minst 28% av deltagarna ska ha fått praktikerfarenhet
- minst 50% av deltagarna som saknar gymnasiekompetens upplever att de är mer motiverade till att de vill slutföra sin gymnasieexamen
- minst 75% av deltagarna upplever att sig stå närmare arbetsmarknaden efter deltagande i projektet
- minst 75% av deltagarna upplever att deltagandet i projektet har ökat deras egen makt och självkänsla
- minst 75% av deltagarna upplever att deltagandet i projektet har gett dem bättre kunskaper om hur samhället fungerar