information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

2016/00117 - CHANGE

Projektnummer:
2016/00117
Projektägare:
Region Jönköpings län, Kommunal utveckling
Namn:
CHANGE
Region:
Småland & Öarna
Planerat antal deltagare:
2900
Projektperiod:
2016-09-01 - 2019-08-30
Total projektbudget:
28 311 006
Beviljat ESF-stöd:
13 198 936
Kontaktperson:
Joel Malmvall
E-post:
joel.malmvall@rjl.se
Stödmottagare postnr:
55111
Stödmottagarens address:
Programområde:
1
Specifikt mål:
1.1
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
117
Utvärderingsrapporter:

Kvinnor och män som arbetar med integrationsfrågor i kommunerna står inför nya utmaningar. Ett stort antal nyanlända har krävt omfattande nyanställningar med eftergift på kompetens och erfarenhet. Erfarna och kompetenta medarbetare, såväl kvinnor som män, möter nya situationer där deras skicklighet inte räcker till. Med bättre kompetens att möta nyanlända i ett tidigt skede kan medarbetarnas frustration och osäkerhet ersättas av trygghet och säkerhet, samtidigt som nyanlända snabbare kan etableras för att bli en viktig del i regionen. CHANGE syftar till att utveckla och etablera kostnadseffektiva modeller och metoder för kompetenshöjning som stödjer medarbetarna inför de nya utmaningarna.
CHANGE omfattar närmare 3000 deltagare anställda inom 13 kommuner, sociala företag och studieförbund. CHANGE genomförs med blandade lärmiljö, vilket stimulerar olika förutsättningar för lärande samt bidrar till hög tillgänglighet och effektivt lärande. Föreläsningar, webbutbildningar, studiecirklar och handledning varieras genom lärarledda aktiviteter och självstudier. Webbaserad lärplattform används. Ett basblock riktas till alla deltagare, tre nätverk skapas för specifika insatser: handledning, pedagogik och erkännande. Vetenskaplig kompetens kopplas till projektet.