2016/00106 - UngKOMP 2016/2017

Name:
UngKOMP 2016/2017
Region:
ESF Nationellt
Projektägare:
Arbetsförmedlingen, Arbetsförmedlingen
Projektnummer:
2016/00106
Planerat antal deltagare:
5000
Projektperiod:
2016-02-29 - 2018-06-30
Total projektbudget:
258 815 694
Beviljat ESF-stöd:
143 178 291
Kontaktperson:
Carolina Gianola
E-post:
carolina.gianola@arbetsformedlingen.se
Specifikt mål:
2.2

Syftet med UngKOMP är att genom samlokalisering i multikompetenta team utöka samarbetet mellan Arbetsförmedlingen och kommunen, för att påverka ordinarie verksamhets arbetssätt med strukturarbetslösa ungdomar. Projektet ska parallellt förhindra och minska lång tids arbetslöshet för målgruppen. UngKOMP utgör också en viktig utvecklingsplattform i Arbetsförmedlingens övergripande förnyelsearbete i syfte att öka förtroende för och effektivitet vid myndigheten. Genom att förlänga och utvidga ESF-projektet UngKOMP som grundar sig på tidigare ESF-projekt Unga in, kommer UngKOMP totalt att omfatta 16 orter under perioden 29 februari 2016 – 30 juni 2017. Projektet kommer att effektutvärderas efter projektavslut.