information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

2016/00062 - Evidensbaserade EU-projekt

Namn:
Evidensbaserade EU-projekt
Region:
ESF Nationellt
Projektägare:
Arbetsförmedlingen, Arbetsförmedlingen Internationella Staben
Projektnummer:
2016/00062
Planerat antal deltagare:
0
Projektperiod:
2016-02-22 - 2019-02-21
Total projektbudget:
7 262 279
Beviljat ESF-stöd:
3 426 779
Kontaktperson:
Erik Axdorph
E-post:
erik.axdorph@arbetsformedlingen.se
Specifikt mål:
2.1

Detta projekt innehåller två delar. Del 1 handlar om att skapa en modell för att göra EU-fondsprojekt, där Arbetsförmedlingen är projektägare, utvärderingsbara. Del 2 går ut på att göra en effektutvärdering av Arbetsförmedlingens projekt Ung framtid.

Del 1, där en modell för utvärderingsbara projekt skapats, avslutas i december 2017. Denna modell med tillföljande stödmaterial illustreras via hemsidan www.projekteffekter.se. Arbetsprocessen och strukturen syftar till att göra EU-fondsprojekt, där Arbetsförmedlingen är projektägare, utvärderingsbara. Genom projektet Evidensbaserade EU-fondsprojekt 2014-2020 upparbetas ett system för effektutvärdering av EU-finansierade projekt. Målet på längre sikt är att genom att öka kvalitén i alla utvärderingar och öka antalet effektutvärderingar säkerställa att myndighetens EU-fondsprojekt bidrar till utvecklingen av ordinarie verksamhet och därmed bidra till utvecklingen av arbetsmarknadens funktionssätt.

Del 2 av projektet fortsätter under hela 2018 och består av en effektutvärdering av Arbetsförmedlingens projekt Ung framtid. Målet med effektutvärderingen är att påvisa om, och i vilken utsträckning, de insatser som Ung framtid innehåller har lett till en förbättring av arbetsmarknadssituationen för ungdomar som har tagit del av projektet.