2016/00058 - Engarden AB ESI-support

Name:
Engarden AB ESI-support
Region:
ESF Nationellt
Projektägare:
Engarden AB, Engarden AB
Projektnummer:
2016/00058
Planerat antal deltagare:
2
Projektperiod:
2015-09-01 - 2015-12-31
Total projektbudget:
501 925
Beviljat ESF-stöd:
501 925
Kontaktperson:
Gunilla Sterner
E-post:
engarden@telia.com
Specifikt mål:
1

Se akten i Public360 2015/00560.