2016/00027 - Fead Bättre hälsa

Name:
Fead Bättre hälsa
Region:
ESF Nationellt
Projektägare:
Social resursförvaltning, Göteborgs stad, Social resursförvaltning
Projektnummer:
2016/00027
Planerat antal deltagare:
250
Projektperiod:
2015-10-10 - 2018-12-31
Total projektbudget:
8 755 662
Beviljat ESF-stöd:
8 755 662
Kontaktperson:
Maud Willardsson Engström
E-post:
maud.willardsson.engstrom@socialresurs.goteborg.se
Specifikt mål:
5.3

"Bättre hälsa" från Göteborgs stad

Projektets målgrupp är kvinnor och i förekommande fall barn. Forskning visar att när det gäller dialog om hälsa så är det önskvärt från kvinnor själva att de är i enkönade grupper där man kan dela personliga erfarenheter med andra kvinnor.

Projektet ska erbjuda kvinnorna en kurs som bygger på en metod som är inspirerad av arbetsmetoden Hälsoskola som genomförts i ett tidigare socialfondsprojekt. Projektet kommer att samverka i ett partnerskap som består av Göteborgs Stad, Malmö stad och Stockholm stad samt flera organisationer från den idéburna sektorn.