2016/00026 - Fead FRISK

Name:
Fead FRISK
Region:
ESF Nationellt
Projektägare:
Läkare i världen/MdM Sverige, Läkare i världen
Projektnummer:
2016/00026
Planerat antal deltagare:
200
Projektperiod:
2015-10-01 - 2019-03-31
Total projektbudget:
8 969 000
Beviljat ESF-stöd:
8 969 000
Kontaktperson:
Eliot Wieslander
E-post:
eliot.wieslander@lakareivarlden.se
Specifikt mål:
5.3

FRISK – fattigas rätt i svensk kontext" från Läkare i världen

Målet är att deltagande kvinnor och män, pojkar och flickor i målgruppen under projektet FRISK ska:

- Erbjudas konkret hälsofrämjande stöd och
- tillsammans med de medverkande organisationerna och myndigheterna stärkas i sina möjligheter till delaktighet, egenmakt och möjlighet att både på kort och lång sikt och att ta tillvara sin rätt till hälsa.

Läkare i världen kommer att samarbeta med samverkanspartner nationellt och lokalt att skapa en uppsökande hälsofrämjande verksamhet.