information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

2016/00026 - Fead FRISK

Projektnummer:
2016/00026
Projektägare:
Läkare i världen/MdM Sverige, Läkare i världen
Namn:
Fead FRISK
Region:
ESF Nationellt
Planerat antal deltagare:
200
Projektperiod:
2015-10-01 - 2019-03-31
Total projektbudget:
8 969 000
Beviljat ESF-stöd:
8 969 000
Kontaktperson:
Eliot Wieslander
E-post:
eliot.wieslander@lakareivarlden.se
Stödmottagare postnr:
10422
Stödmottagarens address:
Stockholm
Programområde:
5
Specifikt mål:
5.3
Unionens medfinansieringsgrad:
Interventionstyp:
0

FRISK – fattigas rätt i svensk kontext" från Läkare i världen

Målet är att deltagande kvinnor och män, pojkar och flickor i målgruppen under projektet FRISK ska:

- Erbjudas konkret hälsofrämjande stöd och
- tillsammans med de medverkande organisationerna och myndigheterna stärkas i sina möjligheter till delaktighet, egenmakt och möjlighet att både på kort och lång sikt och att ta tillvara sin rätt till hälsa.

Läkare i världen kommer att samarbeta med samverkanspartner nationellt och lokalt att skapa en uppsökande hälsofrämjande verksamhet.