2016/00024 - Fead Make sense

Name:
Fead Make sense
Region:
ESF Nationellt
Projektägare:
Kommunförbundet Västernorrland, Kommunförbundet Västernorrland
Projektnummer:
2016/00024
Planerat antal deltagare:
200
Projektperiod:
2015-10-01 - 2018-12-30
Total projektbudget:
10 745 460
Beviljat ESF-stöd:
10 745 460
Kontaktperson:
Sara Selmros
E-post:
sara.selmros@kfvn.se
Specifikt mål:
5.3

Make sense – Social inkludering för egenmakt för utsatta EU-medborgare i Norrland" från Kommunalförbundet Västernorrland

Projektet syftar till att, precis som namnet säger, att med social inkludering och egenmakt skapa bättre förutsättningar för den grupp EU-medborgare som vistas tillfälligt i Norrland.

Aktiviteterna sker på de mötesplatser som skapas i projektets respektive kommuner tillsammans med civilsamhällets aktörer, samt via uppsökande verksamhet. Mötesplatserna ska ge samhälls- och hälsoorienterad information och rådgivning.