information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

2016/00022 - Fead - Digniti omnia

Projektnummer:
2016/00022
Projektägare:
Växjö pastorat, Växjö pastorat
Namn:
Fead - Digniti omnia
Region:
ESF Nationellt
Planerat antal deltagare:
175
Projektperiod:
2015-10-01 - 2018-12-31
Total projektbudget:
10 807 925
Beviljat ESF-stöd:
10 807 925
Kontaktperson:
Fredrik Schirén
E-post:
fredrik.schiren@svenskakyrkan.se
Stödmottagare postnr:
35233
Stödmottagarens address:
Växjö
Programområde:
5
Specifikt mål:
5.3
Unionens medfinansieringsgrad:
Interventionstyp:
0

Projektet kommer att fokusera på att stärka deltagarnas egenmakt på fyra olika områden: samhälle, e-inkludering, hälsa och språk. Inom varje område ska projektet ta fram ett antal verktyg och metoder som kan användas i kontakten med enskilda individer. Vi kommer också att erbjuda olika former av utbildningar som genomförs av handledare, anställda eller volontärer, ofta i form av studiecirklar.

Projektet är en nationell samordning av arbetet med EU-medborgare som lever i utsatthet. I projektet ingår Svenska kyrkan, dess samarbetsorganisationer, representanter för andra organisationer inom civila samhället samt det offentliga.