2016/00022 - Fead - Digniti omnia

Name:
Fead - Digniti omnia
Region:
ESF Nationellt
Projektägare:
Växjö pastorat, Växjö pastorat
Projektnummer:
2016/00022
Planerat antal deltagare:
175
Projektperiod:
2015-10-01 - 2018-12-31
Total projektbudget:
10 807 925
Beviljat ESF-stöd:
10 807 925
Kontaktperson:
Fredrik Schirén
E-post:
fredrik.schiren@svenskakyrkan.se
Specifikt mål:
5.3

Projektet kommer att fokusera på att stärka deltagarnas egenmakt på fyra olika områden: samhälle, e-inkludering, hälsa och språk. Inom varje område ska projektet ta fram ett antal verktyg och metoder som kan användas i kontakten med enskilda individer. Vi kommer också att erbjuda olika former av utbildningar som genomförs av handledare, anställda eller volontärer, ofta i form av studiecirklar.

Projektet är en nationell samordning av arbetet med EU-medborgare som lever i utsatthet. I projektet ingår Svenska kyrkan, dess samarbetsorganisationer, representanter för andra organisationer inom civila samhället samt det offentliga.