2015/00965 - Lärling - Jobb i sikte

Name:
Lärling - Jobb i sikte
Region:
Östra Mellansverige
Projektägare:
Stiftelsen Actíva i Örebro län, Actíva
Projektnummer:
2015/00965
Planerat antal deltagare:
40
Projektperiod:
2016-05-01 - 2020-10-31
Total projektbudget:
17 946 900
Beviljat ESF-stöd:
12 010 583
Kontaktperson:
Charlotta Karlsson-Andersson
E-post:
orjan.samuelsson@s-activa.se
Specifikt mål:
2.3

Projektet syftar till att i Örebro län utveckla en lärlingsutbildning för vuxna med lindrig utvecklingsstörning. De utbildningar som idag erbjuds är antingen för dåligt anpassade till målgruppens speciella behov eller saknar tillräcklig grad av arbetslivskoppling. Projektägare är Stiftelsen Activa och projektet genomförs i samverkan mellan i första hand länets kommuner, Region Örebro län, Arbetsförmedlingen och ett antal arbetsgivare. Projektet bygger på en strukturerad samverkan mellan länets vuxenutbildningsresurser vilket möjliggör att utbildningen kan formas utifrån lokala behov, erbjudas i hela länet och göras kostnadseffektiv då kommunerna kan samarbeta kring lärare, material, metodutveckling etc.