2015/00963 - Fler undersköterskor

Name:
Fler undersköterskor
Region:
Östra Mellansverige
Projektägare:
Sydnärkes Utbildningsförbund, Allévux, Sydnärkes Utbildningsförbund
Projektnummer:
2015/00963
Planerat antal deltagare:
180
Projektperiod:
2016-08-01 - 2019-03-31
Total projektbudget:
7 023 185
Beviljat ESF-stöd:
5 261 655
Kontaktperson:
Lena Hansson
E-post:
lena.hansson@allevux.se
Specifikt mål:
1

Det råder brist på undersköterskor i många svenska kommuner och så också i kommunerna Askersund, Hallsberg och Kumla. Projektet Fler undersköterskor handlar om att rikta kompetensutvecklingsinsatser till anställda inom vård- och omsorgsbranschen som har osäkra anställningsförhållanden. Genom validering av befintliga kunskaper och kompletterande utbildningsinsatser kan vägen till en formell kompetens som undersköterska förkortas. Detta har stor betydelse för såväl individen som arbetsgivarna och samhället. Med undersköterskekompetens ökar anställningsbarheten och tryggheten samtidigt som fler tillgängliga undersköterskor möter ett stort behov av arbetskraft inom vård- och omsorgsbranschen.