2015/00961 - TAKE OFF Öppet Rum

Projektnummer:
2015/00961
Projektägare:
Västerås stad, Stadsledningskontoret, Stadsledningskontoret
Namn:
TAKE OFF Öppet Rum
Region:
Östra Mellansverige
Planerat antal deltagare:
86
Projektperiod:
2016-08-01 - 2020-01-31
Total projektbudget:
36 587 738
Beviljat ESF-stöd:
24 908 481
Kontaktperson:
Karin Ström Hjärpe
E-post:
karin.elisabet.strom.hjarpe@vasteras.se
Stödmottagare postnr:
72187
Stödmottagarens address:
Programområde:
2
Specifikt mål:
2.3
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
109

Projektet avser att leda till att personer med funktionsnedsättning blir anställningsbara på arbetsmarknaden och att en smidigare matchning kan ske då företag och organisationer som kan anställa integreras i processen från början. Projektet ser också till att individen utan tidspress kan växa sig stark och generera egna verktyg som kan användas i framtiden. Projektet avser även att etablera en stödstruktur för långsiktighet i form av en ledningsgrupp med deltagare från flera kommuner för vidare spridning och etablering.