information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

2015/00955 - ARBETSHOPPET

Projektnummer:
2015/00955
Projektägare:
Linköpings kommun, Omsorgskontoret
Namn:
ARBETSHOPPET
Region:
Östra Mellansverige
Planerat antal deltagare:
130
Projektperiod:
2016-08-01 - 2019-07-31
Total projektbudget:
18 810 208
Beviljat ESF-stöd:
8 756 896
Kontaktperson:
Malin Robertsson Bly
E-post:
malin.robertsson@linkoping.se
Stödmottagare postnr:
58181
Stödmottagarens address:
Programområde:
2
Specifikt mål:
2.1
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
102

PROJEKTET ARBETSHOPPET - NÄTSTÖD I OMSORGSPRAKTIK
För att bidra till ökad inkludering på arbetsmarknaden och en breddad rekryteringsbas till vård och omsorg ska projektet "ARBETSHOPPET - NÄTSTÖD I OMSORGSPRAKTIK" erbjuda 100 män och 100 kvinnor som står långt från arbetsmarknaden, inklusive nyanlända och personer med funktionsnedsättningar, ett sex månaders lärandeprogram med utbildning och praktik på en arbetsplats inom vård och omsorg. Projektdeltagarna kommer att få en introduktionsutbildning som förbereder dem för praktiktiden på arbetsplatsen. Lärandeprogrammets innehåll ska formas utifrån individens villkor och arbetsplatsens förutsättningar tillsammans med en case manager, som även på olika sätt ska arbeta för att säkra deltagarens förutsättningar att genomföra lärandeprogrammet. På arbetsplatsen ska deltagaren få kvalificerad handledning - 60 handledare ska utbildas för att kunna möta projektdeltagarnas behov. Deltagarna ska genom projektets aktiviteter stärkas för att kunna närma sig arbetsmarknaden.

Det är ett omfattande projekt med starkt partnerskap som involverar sex kommuner, inklusive de tre största i Östergötland, Linköping, Norrköping, Motala, Söderköping, Valdemarsvik och Kinda. Arbetsförmedlingen är medfinansiär och Region Östergötland är samverkansparter. Projektidén har sitt ursprung och stabila förankring i den samverkan som bedrivs inom Vård- och Omsorgscollege Östergötland.

Utöver projektets resultat och effekter på individnivå kommer projektet att leda till modellutveckling. Projektets aktiviteter, effekter och erfarenheter kommer att dokumenteras på ett sådant sätt att en av projektets slutprodukter blir en väl dokumenterad modell för arbetsplatslärande. Detta som en förutsättning för spridning, implementering och uthållighet.