information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

2015/00954 - arbetsplatsintegrerat lärande

Namn:
arbetsplatsintegrerat lärande
Region:
Östra Mellansverige
Projektägare:
Region Sörmland, Region Sörmland
Projektnummer:
2015/00954
Planerat antal deltagare:
45
Projektperiod:
2016-08-01 - 2019-07-31
Total projektbudget:
13 604 494
Total Kostnader:
0
Beviljat ESF-stöd:
6 439 678
Kontaktperson:
Martin Vrethammar
E-post:
martin.vrethammar@oxelosund.se
Specifikt mål:
2.1

Projektet arbetsplatsintegrerad utbildning ska genom att använda beprövade metoder framtagna av Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum som är ett kunskapscentrum för forskning, utveckling och utbildning inom äldreområdet. Genom denna arbetsplatsintegrerade modell ska arbetslösa utomeuropeiskt födda män och kvinnor utbildas till arbete inom vård- och omsorgs sektorn. För att stärka deras ställning på arbetsmarkanden byggs stödstrukturer upp runt dem i forn av särskilt anpassad undervisning och ökad kompetens på arbetsplatserna om hur man stöttar den som har otillräcklig kunskap. Modellen kommer att stärka och vidareutveckla banden mellan utbildning och arbetsliv och resulterar i;
• Bestående arbetsplatslärande utvecklas
• Förändrade attityder på arbetsplatserna
• Ny utbildningsmodell, bättre samverkan, ny lärarroll
• Användbara metoder och verktyg
Projektets arbetsmetoder är generaliserbara och därför möjliga att applicera inom andra yrkesområden och inom andra branscher.
Projektet kommer att använda ett arbetsplatsnära lärande inom två områden: ett individuellt arbetsplatsnära lärande kopplat till kurser på omvårdnadsprogrammet och svenska som andraspråk och stödstrukturer för ett arbetsplatsnära lärande. Enligt följande;
1. Samverkan – mellan arbetsgivare, omsorgsgivare och utbildningsanordnare
2. Formell utbildning – genom validering, individuella utbildningsplaner
3. Integrerad undervisning – språk och yrkesutbildning
4. Trepartssamtal – mellan deltagare, chef och lärare
5. Reflekterande samtal – på arbetsplatserna med tema från de dagliga erfarenheterna, undervisningen och aktuella ämnen på arbetsplatserna
6. Språkombud och reflektionsledare – utbildade nyckelpersoner på arbetsplatserna
7. Individuellt språkstöd på arbetsplatsen – både lärare och språkombud
8. Stöd för språkutveckling och lärande på arbetsplatsen – leds av chef och genomförs med hjälp av nyckelkompetens