information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

2015/00937 - Förstudie ESI support GU

Projektnummer:
2015/00937
Projektägare:
Göteborgs universitet, Nationella sekretariatet för genusforskning
Namn:
Förstudie ESI support GU
Region:
ESF Nationellt
Planerat antal deltagare:
2
Projektperiod:
2015-02-01 - 2015-07-31
Total projektbudget:
2 684 245
Beviljat ESF-stöd:
2 214 926
Kontaktperson:
Lillemor Dahlgren
E-post:
lillemor.dahlgren@genus.gu.se
Stödmottagare postnr:
40530
Stödmottagarens address:
Programområde:
1
Specifikt mål:
1.1
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
117

Göteborgs universitet ska, i dialog med ESF-rådet, utarbeta och överlämna (senast 2015-07-30 ) en förstudie med följande innehåll:
• Behovsanalys som beskriver hur en supportstruktur bör vara dimensionerad och organise-rad för att fullfölja de krav som ställs såväl på ESF som myndighet som på projekten vad gäller jämställdhet, tillgänglighet, antidiskriminering och hållbar utveckling.
• Ett förslag på handlingsplan för planerade aktiviteter och mål. Handlingsplanen ska utgå ifrån behovsanalysen och beskriva de aktiviteter som ska genomföras. Den ska även inne-hålla delmål/milstolpar som visar hur långt arbetet fortskridit samt förväntade resultat av arbetet. Formulerade mål ska beskriva hur supportstrukturens arbete bidrar till Socialfon-dens mål, inklusive jämställdhetsmål samt mål för övriga horisontella principer.
• Förslag på samverkansgrupper/referensgrupper för samtliga horisontella principer.
• Förslag på transnationellt arbete som har bäring på lärande, de horisontella principerna samt för social innovation
Därutöver ska Göteborgs universitet i begränsad form under förstudietiden:
• Erbjuda ett begränsat stöd till ESF-rådet när det gäller underlag för utlysningar för jäm-ställdhet och tillgänglighet samt andra insatser kring de horisontella principerna.
• Erbjuda ett begränsat stöd i form av helpdesk och telefonsupport till projekt.