information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

2015/00894 - GRÄNSFRI

Namn:
GRÄNSFRI
Region:
Västsverige
Projektägare:
EDCS - Equality Development Center West Sweden - ekonomisk förening, EDCS
Projektnummer:
2015/00894
Planerat antal deltagare:
280
Projektperiod:
2016-03-01 - 2019-02-28
Total projektbudget:
4 989 277
Beviljat ESF-stöd:
3 737 812
Kontaktperson:
Kicki Borhammar
E-post:
kicki.borhammar@edcs.se
Specifikt mål:
1.1

Projektets övergripande syfte är att skapa ett inkluderande arbets- och samhällsliv genom gränsöverskridande samverkan. Det långsiktiga målet är att skapa partnerskap för mångfaldsdriven lokal utveckling som stärker kvinnors och mäns positioner, både i arbets- och samhällsliv. Projektets kärna utgörs av utvecklingslabb, med aktörer från privat, offentlig och ideell sektor. Labbaktörerna representerar olika erfarenheter och perspektiv på inkluderingsarbete. Labben kopplas till kompetenshöjande insatser inom lokala arbetslivsnätverk för att skapa helhetsperspektiv. Förankringen i den lokala kontexten ger unika möjligheter att konkret testa och implementera nya metoder i verksamheter i offentlig verksamhet, företag och föreningar.
Projektet tillämpar ett normkritisk och genusmedveten metod, som gör det möjligt att ringa in begränsande normer, omdefiniera problem utifrån alternativa perspektiv och identifiera nya
lösningar och insatser som bidrar till inkludering och ett diskrimineringsfritt arbets- och samhällsliv i varje deltagande kommun.
.