information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

2015/00881 - Den visa organisationen

Namn:
Den visa organisationen
Region:
Västsverige
Projektägare:
SDF Norra Hisingen, SDF Norra Hisingen
Projektnummer:
2015/00881
Planerat antal deltagare:
630
Projektperiod:
2016-03-01 - 2019-02-28
Total projektbudget:
13 637 109
Total Kostnader:
0
Beviljat ESF-stöd:
10 225 304
Kontaktperson:
Rüddi Porsgaard
E-post:
ruddi.porsgaard@norrahisingen.goteborg.se
Specifikt mål:
1.1

Sammanfattning
"Den visa organisationen" är ett projekt för strategiskt arbete kring kompetensförsörjning och hälsa inom äldreomsorgen, på individuell och organisatorisk nivå. Vi ser ett behov av en bred lösning inom verksamhetens ramar. Vi vill påbörja en process för att skapa "den visa organisationen", som kan beskrivas som en lärande organisation inkluderande en etisk aspekt med strukturer som stöttar alla anställda att integrera lärande för att utveckla handlingsklokhet i praxis. Vi behöver se över arbetsorganisering och genuskonstruktion, stärka professionalismen samt förmågan att samverka tvärprofessionellt. Vi ser ett behov inom organisationen av ett ledarskap som utvecklar både verksamhet och personal för att hantera en komplex och föränderlig arbetssituation med höga krav på effektivitet och ökad livskvalitet för de boende.

För att uppnå resultatet behöver vi renodla ledarskapet, utveckla och konceptualisera den kompetens som stöttar "den visa organisationen". Det är en organisation som kännetecknas av att producera kompetens och innovation, och samtidigt tar ett etiskt ansvar för sin påverkan på alla som berörs av organisationen. Anställda inom organisationen utvecklas till experter på handlingsklokhet, ett tydligt stöd från ledare och strukturer. Inom verksamheten utvecklas ett hållbarhetsperspektiv, lojalitet till uppdraget och yrkesstolthet. Effekten blir en attraktiv och hälsofrämjande arbetsplats, samt ett värdigt liv, med rätt till integritet och inflytande för de boende.

Projektet riktar sig primärt till Särskilt boende med ca 400 medarbetare och inkluderar samtliga ledare inom organisationen äldreomsorg Stadsdelsförvaltningen Norra Hisingen. Det inkluder även viss personal på strategisk nivå. Tillvägagångssättet kommer att inkludera lärprocesser för ledare och medarbetare, arbetsorganisering, lärande utvärdering, kunskapsutbyte med samverkanspartners. Vi vill samla lärande från tidigare projekt och forskning, där "vad" som behövs pekar i samma riktning; verksamhetsanpassad kompetens, fler roller, delegering och inflytande, stöd från ledare och stödjande strukturer. Under projektets skapar vi kunskapsallianser med forskning och samverkan med nationella och transnationella aktörer. Detta projekt kan möjliggöra att den praktiska kunskapen, utvärderas, mäts och dokumenteras. Utvärdering och mätning skall svara på vilken effekt projektet har på kompetensförsörjning och hälsa, möjliggöra spridning samt ge underlag för ytterligare forskning.