information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

2015/00879 - UngÖst

Projektnummer:
2015/00879
Projektägare:
Göteborgs stad, SDF Östra Göteborg, SDF Östra Göteborg
Namn:
UngÖst
Region:
Västsverige
Planerat antal deltagare:
90
Projektperiod:
2016-04-01 - 2019-06-30
Total projektbudget:
17 505 834
Beviljat ESF-stöd:
8 199 788
Kontaktperson:
Anna Byström
E-post:
anna.bystrom@ostra.goteborg.se
Stödmottagare postnr:
40258
Stödmottagarens address:
Programområde:
2
Specifikt mål:
2.2
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
103

Kriminalitet bland ungdomar i Östra Göteborg, och främst i Bergsjön, är ett växande problem. Kommunen och samverkanspartners i närområdet saknar verktyg och metoder för att kunna arbeta med preventiva insatser och på så vis fånga upp unga i riskzon i ett tidigare skede. Projektet Unga i riskzon har för avsikt att utveckla en lokal samverkansplattform mellan aktörer som Polisen, skola, socialtjänst, Arbetsförmedlingen, Räddningstjänsten, lokala hyresvärdar och föreningar för att mer effektivt kunna fånga upp unga i riskzon för kriminalitet, våldsbejakande extremism och negativ gängbildning. Projektet ska utifrån transnationell benchmarking ta hem nya verktyg och metoder för att pröva och utveckla förändringsverktyg och metoder som motiverar ungdomarna till att bryta en negativ livsstil och/eller beteende. Projektets personal består av ett team av sex ungdomsbehandlare som arbetar tillsammans med ungdomarna utifrån ett arbetssätt som kombinerar behandlande insatser med sysselsättningsinsatser. Genom att stödja ungdomarnas etablering i samhället väntas projektet bidra till att på längre sikt minska problemet med kriminalitet bland unga i Östra Göteborg. Projektets förebyggande arbetssätt väntas även bidra till att minska kostnaderna för köpt vård, boende och stöd, men framförallt ska projektet verka för att ge ungdomar i stadsdelen stöd på vägen mot självförsörjning och en meningsfull tillvaro.