information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

2015/00870 - eGO

Namn:
eGO
Region:
Västsverige
Projektägare:
Göteborgs Stad, Göteborgs Stad Intraservice
Projektnummer:
2015/00870
Planerat antal deltagare:
2924
Projektperiod:
2016-05-01 - 2019-04-30
Total projektbudget:
11 945 178
Total Kostnader:
0
Beviljat ESF-stöd:
8 941 306
Kontaktperson:
Anette Eriksson
E-post:
anette.eriksson@intraservice.goteborg.se
Specifikt mål:
1.1

eGO ska stärka medarbetarna inför nya krav i yrket genom att höja deras IT-kompetens. Utbildningen ger energi och möjlighet att möta ökade krav på jobbet. Medarbetarna ska få baskompetens i att nyttja IT-stöd och välfärdsteknologitjänster som staden inför. Medarbetarna ska förstå hur teknik påverkar vårt beteende, förändrar vår kommunikation och hur man bäst använder teknik för att utveckla såväl sina arbetssätt som sina relationer till brukarna och ökar kvaliteten. Genom kompetensutvecklingsinsatserna för Göteborgs Stads medarbetare inom vård och omsorg i ordinärt boende, kan verksamheten attrahera nya grupper när sektorn blir mer digital.