information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

2015/00862 - Moving On

Projektnummer:
2015/00862
Projektägare:
Halmstads kommun/Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen, Arbetsmarknadsenheten
Namn:
Moving On
Region:
Västsverige
Planerat antal deltagare:
300
Projektperiod:
2016-05-01 - 2019-04-30
Total projektbudget:
17 648 092
Beviljat ESF-stöd:
8 259 163
Kontaktperson:
Marina zivojinovic
E-post:
marina.zivojinovic@halmstad.se
Stödmottagare postnr:
30106
Stödmottagarens address:
Programområde:
2
Specifikt mål:
2.2
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
103

Projekt Moving On syftar till att ungdomar i åldern 15-24 år som står långt ifrån arbetsmarknaden och som bor i socialt utsatta områden i Halmstad ska komma vidare till studier, arbete eller närmare arbetsmarknaden. Forskning och empiriskt arbete visar att många av dessa unga lever i ett utanförskap i det svenska samhället, de har ingen gymnasieutbildning, mår psykiskt dåligt, lever i fattigdom m m. Många unga upplever en hopplöshet och har förlorat sin framtidstro. Risk finns även för många att fastna i missbruk och/eller kriminalitet.
Projekt Moving On kommer därför att göra en kraftsamling kring dessa unga och samverkan kommer att ske med både offentliga och privata aktörer. Arbetsmetoden kommer att präglas av ett holistiskt synsätt där ett multikompetent team bestående av många olika kompetenser kommer att arbeta med ungdomarna. Till detta team kopplas även tre spår/insatsområden: Hälsospår, Samhällsetableringsspår och Näringslivsspår. Dessa skall i huvudsak möta identifierade problem hos målgruppen utifrån aspekterna dåligt psykiskt mående, risk för utanförskap och i vissa fall kriminalitet, ökad demokratisk delaktighet samt verka för att öka ungas nätverk och kontakter med näringslivet. Förutom att ungdomarna skall komma vidare till studier, arbete eller på annat sätt öka sina chanser på arbetsmarknaden är även målet att de genom deltagande i projektet skall förbättra sin hälsa, få större förståelse för samhället och sina möjligheter att påverka sin framtid och göra positiva livsval.