information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

2015/00852 - Ung Arena 9.0

Projektnummer:
2015/00852
Projektägare:
Mariestads kommun, Stadshus
Namn:
Ung Arena 9.0
Region:
Västsverige
Planerat antal deltagare:
500
Projektperiod:
2016-04-01 - 2019-03-31
Total projektbudget:
50 530 643
Beviljat ESF-stöd:
23 749 734
Kontaktperson:
Erland Gustafsson
E-post:
erland.gustafsson@toreboda.se
Stödmottagare postnr:
54286
Stödmottagarens address:
Programområde:
2
Specifikt mål:
2.2
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
103

Projektet Ung Arena 9.0 omfattar nio kommuner i Östra och Norra Skaraborg och vänder sig till unga mellan 15-24 år som har behov av att komma i studier eller arbete. Samordningsförbunden i Östra och Norra Skaraborg har ett nära samarbete med Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan som är viktiga aktörer i projektet där gemensamma mötesplatser kommer utgöra neutrala nav för unga att vända sig till för att hamna i rätt aktiviteter så fort som möjligt för att förhindra utanförskap och förkorta tiden till studier eller arbete. De kommuner som ingår är Mariestad (projektledare), Töreboda, Gullspång, Karlsborg, Tibro, Hjo, Tidaholm, Falköping och Skövde. Varje deltagare kommer att få kontakt med en ungdomsvärd/mentor i sin kommun som finns till stöd och hjälp för att guida deltagaren genom projektet. Relationsskapande aktiviteter skapar tillit och möjlighet till individuell utveckling. Vi kommer arbeta med metodutveckling där olika modeller, till exempel 7-20 modellen, ingår där medarbetare i kommunerna ingår i mötesplatserna. För att ge unga möjlighet till att komma i studier eller återuppta dem är fokus på att förberedas för att klara detta, det kan ske genom vårt partnerskap med folkbildningen via lokala folkhögskolor och de introduktionsutbildningar som ges vid Kanalskolan i Töreboda och TTC i Tibro. Kontinuerliga erfarenhetsutbyten kommer ske via lärandekonferenser där samverkan sker med LEVEL UP i Västra Skaraborg som arbetar med delar av målgruppen och metodutveckling som vi också eftersträvar. Vi vill förstärka och utveckla samverkan inom kommunerna och mellan kommunerna, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, regionala och kommunala myndigheter, lokalt arbetsliv och folkbildningen för att stärka ungas möjligheter till studier eller arbete. Genom att kombinera de resurser som finns, sammanlägga dem i mötesplatser som öppnar upp och välkomnar unga skapar vi arenor för framtiden där ingen ung hamnar utanför. Namnet Ung Arena 9.0 handlar om att skapa neutrala attraktiva arenor för unga människor att utvecklas vid i våra nio kommuner.