information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

2015/00818 - Making Space for Growth

Namn:
Making Space for Growth
Region:
Östra Mellansverige
Projektägare:
Eskilstuna Jernmanufaktur AB, Eskilstuna Jernmanufaktur AB
Projektnummer:
2015/00818
Planerat antal deltagare:
230
Projektperiod:
2016-01-01 - 2018-12-31
Total projektbudget:
10 609 681
Total Kostnader:
0
Beviljat ESF-stöd:
7 981 284
Kontaktperson:
Sanela Cehic
E-post:
sanela.cehic@munktellsciencepark.se
Specifikt mål:
1.1

Solo- och mikroföretag utgör en växande del av de arbetstillfällen som finns idag såväl som de nya arbetstillfällen som tillskapas i Östra Mellansverige. Samtidigt växer alltför få av dessa bolag till att bli starkare verksamheter som blir framtida viktiga arbetsplatser i regionen. En mycket liten del av de företag som startas står idag för över 90% av de nya arbetstillfällen som skapas i Sverige. Regionen har en utmaning i att skapa bättre förutsättningar för de företag som har en tydlig tillväxtpotential att i större utsträckning utvecklas i linje med den potentialen. Forskning visar att de riktigt små företagen är de mest instabila och att de allra flesta av dessa läggs ner inom sex år från uppstarten. Större företag är mer stabila och säkrar bättre situationen på arbetsmarknaden för de anställda.

Tillväxt sätter press på företagets personal, processer och kontrollsystem och för att möjliggöra framgångsrik tillväxt (dvs tillväxt med god lönsamhet) måste dessa tre områden utvecklas i företaget.

Kompetensbrister; brister i företagens fokus, struktur och strategi; begränsade resurser och inte minst avsaknad av vilja, mod och tro att växa verksamheten är huvudorsaker till att tillväxt inte genereras.Science parker och inkubatorer är de aktörer i innovationssystemet som har bäst förutsättningar att på ett effektivt sätt stödja solo- och mikroföretag med tillväxtpotential inom dessa områden. Parkerna och inkubatorerna har både en strukturell roll som noder och kluster med goda kontaktnät till t ex investerare. De är ett direkt stödsystem till företagen och deras utveckling med coaching samt har olika stöd för verksamhetsutveckling att erbjuda företag på daglig basis.

I projektet Making space for Growth stödjer vi företag med tydlig tillväxtpotential och deras personal att skapa förutsättningar för och navigera i tillväxtfasen genom kompetensutveckling, motivationshöjdande insatser och ökat nätverkande. Projektet kompletterar de insatser som bedrivs i regionalfondsprojektet Växtzon 1.

Projektet räknar med 200 deltagare.