information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

2015/00815 - Mirjam

Namn:
Mirjam
Region:
Östra Mellansverige
Projektägare:
Arbetsförmedlingen, Arbetsförmedlingens länskontor för Södermanland och Östergötland
Projektnummer:
2015/00815
Planerat antal deltagare:
540
Projektperiod:
2016-01-11 - 2019-04-10
Total projektbudget:
25 949 492
Total Kostnader:
0
Beviljat ESF-stöd:
17 309 492
Kontaktperson:
Maria Edberg
E-post:
maria.edberg@arbetsformedlingen.se
Specifikt mål:
2.3

Vår utgångspunkt för denna ansökan är att det i dagsläget tar många år innan nyanlända människor hittar arbete. Ambitionen är att hitta metoder och vägar som kortar tiden från ankomst till arbete.
Inom gruppen nyanlända finns förstås stora skillnader i till exempel utbildningsbakgrund, men genomgående är att det är svårare för kvinnor än män att etablera sig på arbetsmarknaden. Denna obalans är inte bara stor, den ökar dessutom.
Därför vill vi skapa ett projekt som har fokus på jämställdhet.

För arbetsmarknaden skulle det vara mycket positivt om fler kvinnor fick arbete. Det bidrar också till en bättre maktbalans och till många positiva effekter för den enskilda kvinnan.
Vi menar att det vore mycket värdefullt att hitta dolda kompetenser hos kvinnor som kanske aldrig arbetat. Vi vill också skapa nätverk med kvinnor i yrkeslivet, i ideella organisationer och i föreningar. Dessa ska fungera som mentorer och visa på möjligheterna som finns på den svenska arbetsmarknaden.

I projektet kommer vi också jobba med vägledning och en rad aktiviteter som ska säkerställa att deltagarna har tillräckliga kunskaper för att se möjligheten att studera eller arbeta i Sverige.
Vi vet att det ger goda effekter om vi jobbar med mindre grupper och tror därför att det är en framgångsfaktor även för detta projekt.

Utifrån tidigare erfarenheter tror vi att dessa delar tillsammans kommer att ge oss ett projekt med goda möjligheter till varaktiga effektiva metoder och arbetssätt som vi kan använda i vår dagliga verksamhet framöver.