information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

2015/00801 - Handledning i förändring

Namn:
Handledning i förändring
Region:
Småland & Öarna
Projektägare:
Region Kronoberg, Region Kronoberg, Regional utveckling, Hållbar Tillväxt
Projektnummer:
2015/00801
Planerat antal deltagare:
40
Projektperiod:
2016-02-01 - 2017-01-31
Total projektbudget:
1 093 857
Beviljat ESF-stöd:
1 093 857
Kontaktperson:
Diana Unander Nordle
E-post:
diana.unander-nordle@kronoberg.se
Specifikt mål:
1.2
Utvärderingsrapporter:

Förstudien Handledning i förändring handlar om att stärka arbetsgivares kompetens kopplat till handledning och introduktion av studerande och nya medarbetare. Genomgående för många branscher och arbetsgivare är att man har svårt att attrahera och rekrytera personer med rätt kompetens, detta är en stor utmaning för den framtida kompetensförsörjningen.

Förstudien syftar till att undersöka syftar till att kartlägga vilka behov som finns av kompetensutveckling kopplat till handledning och introduktion. Förstudien kommer att genomföra två piloter där arbetsmodeller och utbildningskoncept testas för arbetsgivare som rekryterar socionomer samt individer som stått utanför arbetsmarknaden under längre perioder men genomgår/genomgått en utbildning.

Förstudien avser att växlas upp i ett större genomförandeprojekt om behoven stärks av kartläggningen samt de inledande piloterna ger ett gott resultat. Att arbeta med handledning och introduktion kräver förändrade arbetssätt och är ett långsiktigt arbete.