information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

2015/00795 - VALLE 2.0

Projektnummer:
2015/00795
Projektägare:
Kommunförbundet Skåne, Kommunförbundet Skåne
Namn:
VALLE 2.0
Region:
Sydsverige
Planerat antal deltagare:
100
Projektperiod:
2016-02-01 - 2018-12-31
Total projektbudget:
6 259 635
Beviljat ESF-stöd:
2 917 808
Kontaktperson:
Jan Nilsson
E-post:
jan.nilsson@kfsk.se
Stödmottagare postnr:
22100
Stödmottagarens address:
Programområde:
1
Specifikt mål:
1.2
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
118

VALLE 2.0 har som mål etablerandet av en regional stödplattform för validering i Skåne. Utgångspunkt är validering i hela dess bred, oaktat inriktningar och nivåer. Därmed är aktörer från många olika verksamhetsområden engagerade i projektet.

Plattformen ska underlätta utbytet av validering mellan olika aktörer och därmed bidra till att öka utbudet och tillgängligheten. Den ska vidare möjliggöra gemensam utveckling av validering syftande till ökad jämförbarhet, likvärdighet och överförbarhet mellan olika aktörer. Detta ska bidra till ökad kvalitet och legitimitet generellt sett inom validering.

VALLE 2.0 bärs av de engagerade aktörerna, det är deras erfarenheter- och kunskaper som i projektet ligger till grund för gemensam tvärsektoriell utveckling och samverkan.