information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

2015/00788 - Yalla Sofielund

Namn:
Yalla Sofielund
Region:
Sydsverige
Projektägare:
Malmö Stad, 176 Arbetsmarknads- och socialförvaltningen, Yalla Sofielund, ASF - Arbetsmarknadsavdelningen, Insatsenheten
Projektnummer:
2015/00788
Planerat antal deltagare:
200
Projektperiod:
2016-02-01 - 2019-01-31
Total projektbudget:
26 244 496
Total Kostnader:
0
Beviljat ESF-stöd:
17 990 202
Kontaktperson:
Louise Johnsson Zea
E-post:
louise.johnsson-zea@malmo.se
Specifikt mål:
2.3

Skåne-Blekinge har den lägsta sysselsättningsgraden i landet. Den låga sysselsättningsgraden skapar ett ökande utanförskap och gör att klyftorna växer alltmer i samhället. En utmaning ligger i att skapa en arbetsmarknad som är öppen för alla. Arbetslösheten i Sofielundsområdet är högre än i andra delar av Malmö och utbildningsnivån betydligt lägre. Det saknas idag möjligheter för arbetstillfällen i Sofielundsområdet. Samtidigt finns ett stort intresse från större företag att stödja socialt entreprenörskap. Det finns stor potential i området för att utveckla socialt företagande och skapa innovativa verksamheter. Yalla Sofielund bygger Yalla Trappans metod och koncept som har visat sig vara framgångsrikt i arbetet med målgruppen. I projektet har vi fokus på att öka sysselsättningen för individer som står långt från arbetsmarknaden samt att hitta modeller för en systematisk samverkan för att bättre möta individer med sammansatt problematik.

Projektets övergripande syfte är:
- En systematisk samverkan mellan kommun, statliga myndigheter, näringsliv och den idéburna sektorn för att skapa fler och långsiktiga arbetstillfällen och en öppen arbetsmarknad för de som idag står långt från arbetsmarknaden till följd av en sammansatt problematik.
Utifrån huvudsyftet har fyra delsyften identifierats:

- Ökad anställningsbarhet hos de som står längst från arbetsmarknaden genom en stärkt koppling mellan utbildning och arbetsliv.
- Skapa fler arbetstillfällen för målgruppen genom att hitta former för en systematisk samverkan mellan näringslivet, kommun, statliga myndigheter och den idéburna sektorn.
- Ökad social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet.
- Spridning av Yalla Trappans koncept och metoder för att öka förutsättningarna för etablerandet av fler arbetsintegrerande sociala företag lokalt, regionalt och nationellt.