information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

2015/00778 - Kompetenscenter Idéburna Malmö

Namn:
Kompetenscenter Idéburna Malmö
Region:
Sydsverige
Projektägare:
Malmö Ideella föreningars Paraplyorganisation, Malmö Ideella föreningars Paraplyorganisation
Projektnummer:
2015/00778
Planerat antal deltagare:
250
Projektperiod:
2016-02-02 - 2018-10-31
Total projektbudget:
7 685 106
Total Kostnader:
0
Beviljat ESF-stöd:
5 891 597
Kontaktperson:
Ivar Scotte
E-post:
ivar.scotte@mip.org.se
Specifikt mål:
1.1

Projektet Kompetenscenter Idéburna Malmö drivs av MIP (Malmö Ideella föreningars Paraplyorganisation) med 244 medlemsföreningar i Malmö. MIP vill öka de ideella föreningarnas möjlighet att verka i samhällsutvecklingen bland annat genom att arbeta för missgynnade gruppers integration i samhälle och arbetsmarknad. Projektet riktas ytterst mot samhälleliga mål som ökad konkurrenskraft och tillväxt och syftar till att skapa hållbara samverkansmodeller som lever även efter projekttidens slut.
I projektet skapas fysiska och digitala plattformar för kompetensutveckling av personer som är anställda och verksamma i Malmös föreningar. I projektet utvecklas och genomförs behovsstyrda aktiviteter efter den idéburna sektorns särskilda villkor. Projektet innehåller kurser av skiftande längd, inklusive "fredagsmeny" med kortare och varierade inslag. Här skapas också ett fysiskt och digitalt showroom, för interaktion mellan personer ur idéburen sektor och aktörer från offentliga organisationer, privata företag och akademi - ett pentahelixperspektiv.
Projektets kompetensutveckling stärker individer, och därigenom föreningslivet och dess möjligheter att delta i en positiv samhällsutveckling utifrån värdegrunderna demokrati, delaktighet och alla människors lika värde. Speciell vikt läggs vid att arbeta aktivt för jämställdhet, tillgänglighet och likabehandling.