information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

2015/00777 - Inkludera och mötas

Namn:
Inkludera och mötas
Region:
Sydsverige
Projektägare:
Skurups kommun, Skol & Utbildningsförvaltningen
Projektnummer:
2015/00777
Planerat antal deltagare:
518
Projektperiod:
2016-02-15 - 2019-02-14
Total projektbudget:
13 097 971
Beviljat ESF-stöd:
9 750 552
Kontaktperson:
Annhild Månsson
E-post:
annhild.mansson@skurup.se
Specifikt mål:
1.1

Projektet syftar till att övergripande inom kommunen skärpa och fördjupa olika målgruppers kompetens, såsom pedagogernas, ungdomshandläggarnas kompetens på arbetsförmedlingen, och handledarnas/mentorernas kompetens i det lokala näringslivet, i samarbete med kopplade klienter/studenter. Det är också ett förebyggande projekt i fråga om att motverka utanförskap och underlätta inträde på arbetsmarknaden.

Bortsett från att fördjupa och modernisera vissa kompetenser inom ovan nämnda huvudgrupperna, med målet att de själva ska kunna hantera och möta dagens utmaningar på arbetsmarknaden och göra dem mer attraktiva, är syftet att: de bättre ska kunna förbereda och göra sina klienter och studenter/elever rustade för ett meningsfullt, aktivt liv i arbete/egenföretagande.

Detta innebär att utveckla mjuka kompetenser om hur motivation fungerar, om bemötande, attityder och inkludering, likväl som att utveckla hårda kompetenser såsom programmering och svenska som andraspråk, för att nämna några centrala teman.