information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

2015/00775 - TAMU Malmö

Namn:
TAMU Malmö
Region:
Sydsverige
Projektägare:
Malmö stad, TAMU Malmö, ASF JobbMalmö
Projektnummer:
2015/00775
Planerat antal deltagare:
84
Projektperiod:
2016-02-01 - 2019-01-31
Total projektbudget:
21 499 345
Total Kostnader:
0
Beviljat ESF-stöd:
11 376 116
Kontaktperson:
Cathrin Lindgård
E-post:
cathrin.lindgard@malmo.se
Specifikt mål:
2.1

Syftet med TAMU Malmö är att på bästa sätt rusta deltagarna för ett arbete på den ordinarie arbetsmarknaden. Individen får möjlighet att ta del av ett praktiskt yrkesförberedande lärande mot specifika branscher samtidigt som den sociala handlingskompetensen stärks. De enskilda situationerna under arbetsdagen används som pedagogiska arenor för det sociala lärandet. Arbetet sker i arbetslag och deltagarna inom arbetslaget bär ett gemensamt ansvar för att leverera de varor och tjänster som ingår i uppdragen. Arbetet får en mottagare och leveransen ska ske på marknadens villkor. Genom samverkan med arbetsledare och arbetslag tränas deltagaren i det sociala samspel som råder på en arbetsplats.

TAMU Malmö kommer inledningsvis att erbjuda en restauranginriktning. Restaurangbranschen är enkel att etablera sig inom och inriktningen kan matcha den efterfrågan som finns på arbetsmarknaden. På sikt kan ytterligare inriktningar komma att startas. Under de 34 veckor som insatsen pågår får ungdomarna både socialkompetens och yrkeskompetens. Yrkesutbildningsdelens innehåll bestäms av näringslivet och fackförbunden, det gör att den hela tiden är relevant för att få jobb efteråt.

TAMU Malmö vänder sig främst till unga kvinnor och män i åldrarna 18-29 år men även till fåtal individer över 29 år med en social anpassningsproblematik som gör att de inte genom annan insats förväntas nå arbete eller studier. TAMU vänder sig till de unga, vars utveckling präglats av ett flytande socialt tillstånd och en svag skolbakgrund, som har försvårat deras möjlighet till att uppnå yrkesrelaterad utbildning och arbete. Sysselsättning har, för många, varit präglad av lagöverträdelser och olika former av missbruk.

Det övergripande målet med TAMU Malmö är att bidra till ökad integration i samhällslivet för unga i utanförskap och genom detta minska ungdomsarbetslösheten i Malmö stad.