information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

2015/00770 - TILLIT

Namn:
TILLIT
Region:
Sydsverige
Projektägare:
AB Företagsutveckling i Lund, AB Företagsutveckling i Lund
Projektnummer:
2015/00770
Planerat antal deltagare:
105
Projektperiod:
2016-01-04 - 2017-12-31
Total projektbudget:
9 788 138
Total Kostnader:
0
Beviljat ESF-stöd:
6 524 154
Kontaktperson:
Magnus Andersson
E-post:
magnus@futveckling.se
Specifikt mål:
3

"TILLIT" vänder sig till arbetslösa ungdomar 15-24 år i nordöstra Skåne och Blekinge. Projektet har två delar som är beroende av varandra coachning och praktik utomlands. Vi har tidigare coachat ungdomar och då funnit att ungdomar lättare får arbete om de har en internationell erfarenhet. Efter kontakt med arbetsgivare har vi förstått att den internationella erfarenheten ger ungdomarna legitimitet på arbetsmarknaden, de blir att lita på. Vi har även erfarenhet av praktik utomlands både för arbetslösa ungdomar och studenter. Vi kommer i detta projekt kombinera coachning och praktik utomlands i England och Italien. Coachningen för att ge ungdomarna verktyg att kunna söka arbete, visa dem vilka möjligheter det finns och ge dem ansvar, praktik utomlands för att ge dem yrkes- och internationell erfarenhet, självförtroende och självständighet. Avslutningsvis skall vi coacha ut deltagarna när de kommit hem, ett sätt ge dem möjlighet att använda de verktyg och den erfarenhet de fått innan de riskerar att faller tillbaka i gamla rutiner. I TILLIT kommer vi i coachningen diskutera arbetsmarknadens system, varför vissa grupper är arbetslösa, hur det ser ut i vissa geografiska områden, hur utbildning och arbetsmarknad fungerar och inte fungerar. Deltagarna får en bättre förståelse för sin situation och kan själva eller med vår hjälp fatta beslut hur de skall gå vidare.

TILLIT skall omfatta 105 deltagare om 7 grupper där varje grupp deltar 18 veckor. Första gruppen startar februari 2016 och sista gruppen september 2017.

TILLIT skall vara jämställt både på projekt och individnivå. Jämställdhetsperspektivet på individnivå integreras i projektet via en workshop i början av coachningen samt under praktikperioden. Vi och deltagarna i TILLIT kommer att arbeta enligt 4 R metoden både i coachningen och under sin praktiktid.

Vi förväntar oss att minst 70 % av deltagarna får ett arbete eller påbörjar en utbildning senast 6 månader efter hemkomst.