information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

2015/00765 - Lärandemodeller Gnosjöregionen

Namn:
Lärandemodeller Gnosjöregionen
Region:
Småland & Öarna
Projektägare:
Business Gnosjöregion AB, Business Gnosjöregion AB
Projektnummer:
2015/00765
Planerat antal deltagare:
50
Projektperiod:
2016-02-01 - 2017-03-17
Total projektbudget:
1 486 712
Beviljat ESF-stöd:
1 486 712
Kontaktperson:
Nina von Krusenstierna
E-post:
nina@bgrab.se
Specifikt mål:
1.2
Utvärderingsrapporter:

Livslångt lärande Gnosjöregionen syftar till att skapa samverkansstrukturer och arbetsmodeller för livslångt lärande i små och medelstora företag inom i den tillverkande industrin. Modellen ska kunna spridas till andra branscher på sikt. Modellen bygger på förståelsen att mångfald är en resurs i näringslivet och på arbetsplatserna, och förstudien genomsyras av ett jämställdhets- och tillgänglighetsperspektiv. En kompetensutvecklingsmodell för små och medelstora företag utvecklas, som utgår från de lokala företagens behov och förutsättningar. Företagens attityder och inställning till kompetensutveckling ska förändras och kunskapen om de egna kompetensutvecklingsbehoven skall öka. Matchningen mellan företag och skola skall förbättras. Målet är på sikt även att förse såväl utbildningsaktörer som företag med verktyg och metoder för kommunikation och samverkan inom kompetensområdet. Modellen utvecklas inom Gnosjöregionen (Gislaved, Gnosjö, Värnamo och Vaggeryd), men skall sedan spridas till övriga Region Jönköpings län, Småland och andra regioner.