information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

2015/00762 - Collegesamverkan VG

Namn:
Collegesamverkan VG
Region:
Västsverige
Projektägare:
Skaraborgs kommunalförbund, Skaraborgs kommunalförbund
Projektnummer:
2015/00762
Planerat antal deltagare:
2
Projektperiod:
2016-02-01 - 2018-08-31
Total projektbudget:
7 954 549
Total Kostnader:
0
Beviljat ESF-stöd:
7 954 549
Kontaktperson:
Agneta Larsson
E-post:
agneta.larsson@skaraborg.se
Specifikt mål:
1.2

Projektets har som övergripande mål att bidra till en ökad attraktivitet för collegeverksamheten i Västsverige.

Detta vill man göra genom att bredda rekryteringsunderlaget, förstärka kvaliteten i Collegeverksamheten utifrån de nationella riktlinjerna, stärka samverkan mellan kommunalförbunden och involverade aktörer. Horisontellt över hela projektet ska man också arbeta för att intressenter och målgrupper utsätts för ett förändringstryck gällande jämställdhet, mångfald och tillgänglighet samt att bidra till att förstärka utbildningssystemets relevans för arbetsmarknadens behov.

Projektet samlar tre kommunalförbund och deras arbete med college inom teknik, vård- och omsorg samt ett i jämförelse relativt nytt initiativ som syftar till bygga upp liknande verksamhet inom Gröna Näringar.

I de fyra delprojekten kommer man bland annat att arbeta för att etablera strukturer som möjliggör samarbete över hela Västra Götalandsregionen mellan aktörer inom Collegeområdet, skapa möjligheter för att bransch och utbildning att diskutera kompetensförsörjning på lång sikt, utveckla och stärka kommunikationen för att utsätta könsstereotypa val för förändringstryck samt stödja arbetet med en ökad kvalitet i collegearbetet. Vidare kommer också projektet arbeta för att etablera ett college inom Gröna Näringar.

Projektet pågår under 31 månader med . Skaraborgs kommunalförbund som projektägare och Fyrbodals kommunalförbund samt Sjuhärads kommunalförbund som formella samverkanspartners. Vidare kommer projektet samarbete med Göteborgsregionens kommunalförbund, Region Halland samt Västra Götalandsregionen i syfte att bygga varaktiga strukturer för samverkan..