2015/00748 - BKVBlekingeKompetensValidering

Projektnummer:
2015/00748
Projektägare:
Karlshamns kommun/Lärcenter, Lärcenter/Vuxenutbildning
Namn:
BKVBlekingeKompetensValidering
Region:
Sydsverige
Planerat antal deltagare:
200
Projektperiod:
2016-02-01 - 2019-01-31
Total projektbudget:
8 364 852
Beviljat ESF-stöd:
6 288 868
Kontaktperson:
Emma Dennisdotter
E-post:
emma.dennisdotter@karlshamn.se
Stödmottagare postnr:
37481
Stödmottagarens address:
Programområde:
1
Specifikt mål:
1.1
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
117

ESF BKV - Blekinge Kompetens Validering. Målet är, att åstadkomma en regional lösning för valideringsprocessen framtagen och testad på gruppen sysselsatta tillhörande Kost- och Fastighetsservice. Resultatet jämförs med en mindre testgrupp som omfattar arbetslösa anvisade från Arbetsförmedlingen Blekinge.
Visionen är, att utforma en plattform för validering byggd på en bred samverkan mellan berörda aktörer i Blekinge med en gemensam syn på dess legitimitet mm..

ESF BKV-effekterna förväntas kunna främja långsiktig kompetensförsörjning, jämställdhet/likabehandling, rörelse på arbetsmarknaden, konkurrensfördelar, tillgång på arbetskraft; ett ekonomiskt och socialt hållbart arbetsklimat. Den kompetens mm som en viss person besitter kommer att kunna tydliggöras genom validering. Företag och organisationer kan genom vetskapen om en personalgrupps kompetenser vinna avgörande konkurrensfördelar.

Projektorganisationen planerar, att aktivt arbeta för jämställdhet och likabehandling