information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

2015/00748 - BKVBlekingeKompetensValidering

Namn:
BKVBlekingeKompetensValidering
Region:
Sydsverige
Projektägare:
Karlshamns kommun/Lärcenter, Lärcenter/Vuxenutbildning
Projektnummer:
2015/00748
Planerat antal deltagare:
200
Projektperiod:
2016-02-01 - 2019-01-31
Total projektbudget:
8 364 852
Total Kostnader:
0
Beviljat ESF-stöd:
6 288 868
Kontaktperson:
Emma Dennisdotter
E-post:
emma.dennisdotter@karlshamn.se
Specifikt mål:
1.1

ESF BKV - Blekinge Kompetens Validering. Målet är, att åstadkomma en regional lösning för valideringsprocessen framtagen och testad på gruppen sysselsatta tillhörande Kost- och Fastighetsservice. Resultatet jämförs med en mindre testgrupp som omfattar arbetslösa anvisade från Arbetsförmedlingen Blekinge.
Visionen är, att utforma en plattform för validering byggd på en bred samverkan mellan berörda aktörer i Blekinge med en gemensam syn på dess legitimitet mm..

ESF BKV-effekterna förväntas kunna främja långsiktig kompetensförsörjning, jämställdhet/likabehandling, rörelse på arbetsmarknaden, konkurrensfördelar, tillgång på arbetskraft; ett ekonomiskt och socialt hållbart arbetsklimat. Den kompetens mm som en viss person besitter kommer att kunna tydliggöras genom validering. Företag och organisationer kan genom vetskapen om en personalgrupps kompetenser vinna avgörande konkurrensfördelar.

Projektorganisationen planerar, att aktivt arbeta för jämställdhet och likabehandling