2015/00744 - Närverket

Name:
Närverket
Region:
Sydsverige
Projektägare:
Föreningen Furuboda, Furuboda Arbetsmarknad
Projektnummer:
2015/00744
Planerat antal deltagare:
130
Projektperiod:
2016-01-04 - 2019-01-31
Total projektbudget:
9 835 552
Beviljat ESF-stöd:
6 594 517
Kontaktperson:
Dan Hansson
E-post:
dan.hansson@furuboda.se
Specifikt mål:
3

Närverket är ett projekt för att förebygga avhopp från skola och att trygga en återgång till ordinarie utbildning om avhopp redan skett. Genom en trygg miljö och professionell personal ges deltagarna individanpassat stöd för att klara studier, formulera framtidsmål och hitta en bra balans mellan vardagens krav och fasta rutiner.