information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

2015/00741 - Kompetensbarometern

Namn:
Kompetensbarometern
Region:
ESF Nationellt
Projektägare:
Företagarna Sverige Service AB, Företagarna Sverige
Projektnummer:
2015/00741
Planerat antal deltagare:
7
Projektperiod:
2015-11-01 - 2016-09-30
Total projektbudget:
3 883 436
Beviljat ESF-stöd:
2 898 336
Kontaktperson:
Erik Gustaf Ageberg
E-post:
erik.ageberg@foretagarna.se
Specifikt mål:
1.1

Företagarna tillsammans med IUC avser att kartlägga arbetsgivares faktiska behov av kompetensförsörjning, det faktiska utbudet av kompetensleverantörer och utbildningsleverantörer samt utveckla en metodik för kompetensanalys i småföretag.

Den ledande hypotesen säger att anledningen till kompetensbrist är svagheter i strukturell kompetensförsörjning, väl avgränsad kompetensutveckling och en svag beställningsfunktion från arbetsgivare. Företagens faktiska behov är mycket diversifierat och inkluderar allt ifrån mindre kompetensutvecklingsinsatser till reell avsaknad av yrkesspecialiseringar. Att förbereda sin egen och sin personals kompetens för framtida utmaningar är en viktig framgångsfaktor i en allt starkare omvärldskonkurrens. Förstudien ämnar svara på vilka faktiska kompetensbehov som finns, vilket utbud som förses av kompetensleverantörer och hur småföretag kan assisteras med arbetstagare med uppdaterad kompetens.

Förstudien avser:
Metoder för analys av faktiska behov
Analys av det faktiska utbudet från kompetensleverantörer och arbetsgivares faktiska kompetensbehov
Strategi för matchning av behov till kompetensleverantörer