2015/00720 - Growkomp

Name:
Growkomp
Region:
Småland & Öarna
Projektägare:
Vaggeryds Näringslivsråd KB, Vaggeryds Näringlivsråd KB
Projektnummer:
2015/00720
Planerat antal deltagare:
1100
Projektperiod:
2016-02-01 - 2020-01-31
Total projektbudget:
16 235 010
Beviljat ESF-stöd:
12 170 879
Kontaktperson:
Carl-Gunnar Karlsson
E-post:
carl-gunnar.karlsson@vaggeryd.se
Specifikt mål:
1

Growkomp innehåller tre tydliga inriktningar: strategisk kompetensförsörjning, CSR/Jämställdhet och verksamhetsutveckling/Innovationsförmåga. Med ökad mångfald jämställdhet och CSR (Corporate Social Responsibility) ska utveckling av företagskultur, attityder och värderingar stödjas inom tillverkningsindustrin. CSR ska öka attraktiviteten hos företagen och därmed bidra till bättre rekryteringar och strategisk kompetensförsörjning. Med ökad mångfald och mer öppna arbetsplatser ska företagens innovationsförmåga och nytänkande utvecklas. Målet för Growkomp är att skapa såväl strukturella som kulturella förändringar som genererar snabbare tillväxt och möjligheter för företagen att arbeta högre upp i värdekedjan.