information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

2015/00720 - Growkomp

Projektnummer:
2015/00720
Projektägare:
Vaggeryds Näringslivsråd KB, Vaggeryds Näringlivsråd KB
Namn:
Growkomp
Region:
Småland & Öarna
Planerat antal deltagare:
1100
Projektperiod:
2016-02-01 - 2020-01-31
Total projektbudget:
16 235 010
Beviljat ESF-stöd:
7 607 615
Kontaktperson:
Carl-Gunnar Karlsson
E-post:
carl-gunnar.karlsson@vaggeryd.se
Stödmottagare postnr:
56730
Stödmottagarens address:
Programområde:
1
Specifikt mål:
1.1
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
117
Utvärderingsrapporter:

Growkomp innehåller tre tydliga inriktningar: strategisk kompetensförsörjning, CSR/Jämställdhet och verksamhetsutveckling/Innovationsförmåga. Med ökad mångfald jämställdhet och CSR (Corporate Social Responsibility) ska utveckling av företagskultur, attityder och värderingar stödjas inom tillverkningsindustrin. CSR ska öka attraktiviteten hos företagen och därmed bidra till bättre rekryteringar och strategisk kompetensförsörjning. Med ökad mångfald och mer öppna arbetsplatser ska företagens innovationsförmåga och nytänkande utvecklas. Målet för Growkomp är att skapa såväl strukturella som kulturella förändringar som genererar snabbare tillväxt och möjligheter för företagen att arbeta högre upp i värdekedjan.