2015/00719 - SMILE Strategiskt handledare

Diarienummer:
2015/00719
Namn:
SMILE Strategiskt handledare
Projektnummer:
2015/00719
Projektägare:
Sävsjö kommun, Arbetsmarknadsenheten
Region:
Småland & Öarna
Planerat antal deltagare:
15
Projektperiod:
2016-02-01 - 2017-01-31
Total projektbudget:
882 371
Beviljat ESF-stöd:
882 371
Kontaktperson:
Bo Gustafsson
E-post:
bo.gustafsson@savsjo.se
Stödmottagare postnr:
57680
Programområde:
1
Specifikt mål:
1.2
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
118
Utvärderingsrapporter:

SMILE, en arbetsmodell som ger strategiskt handledarskap genom ett jämställdhetsintegrerat synsätt .
Arbetsliv, kommun och högskola i samverkan.